Podnieś kwalifikacje. Kurs na zawodowego kierowcę.

Podnieś kwalifikacje. Kurs na zawodowego kierowcę.

Zapisy ustawy o transporcie drogowym określają ściśle, na jakich zasadach można rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego. Zatem, jakich formalności należy dopełnić, aby stać się kierowcą zawodowym? Kursy zawodowe +Wyboru kursu dokonuje się na podstawie daty wybrania prawa jazdy dla kategorii C, która pozwala na przewóz rzeczy oraz kategorii D, mówiącej o przewozie osób. +Kursy zawodowe można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy i osób lub kurs…

Read More

Kiedy kierowca zawodowy musi zrobić badanie psychologiczne?

Kiedy kierowca zawodowy musi zrobić badanie psychologiczne?

Kierowca zawodowy powinien cieszyć się dobrą kondycją psychiczną i fizyczną. Szczególnie ten pierwszy aspekt jest bardzo ważny. Praca na stanowisku zawodowego przewoźnika osób lub rzeczy, to często zajęcie stresujące, odbywające się pod wielką presją czasu. Badania psychologiczne kierowców zawodowych są obowiązkowe. Jak wyglądają i co należy wiedzieć, aby przejść je pomyślnie i wykonywać swoją profesję bez większych przeszkód? Kiedy badanie jest konieczne? +Jeśli ubiegamy się o uprawnienia w zakresie kategorii C oraz C+E musimy przeprowadzić…

Read More