Przechowywanie ładunku na podłodze? Dlaczego to zły pomysł

Rachunek potencjalnych zysków i strat w obliczu przechowywania towarów na podłodze lub na regałach paletowych, zawsze wychodzi na korzyść profesjonalnych rozwiązań. Jest to związane z ograniczeniem liczby procesów logistycznych, które potrzebne są do obsługi ładunku. Mowa tu np o braku konieczności przenoszenia palet w jedno miejsce, by móc dostać się do niektórych półproduktów, bądź gotowych wyrobów. W przypadku magazynu wyposażonego w regały paletowe, na półkach jest miejsce na każdą paletę, a dostęp do poszczególnych materiałów jest niezwykle ułatwiony.

Regały paletowe to doskonałe rozwiązanie dla wielu sektorów gospodarki

Zastosowanie regałów paletowych niesie za sobą szereg kolejnych korzyści. Jeśli nie musimy przenosić towaru, gdy nie jest to konieczne, ograniczamy jego mobilność. W praktyce oznacza to znaczne zredukowanie strat w wyniku uszkodzeń mechanicznych. Te w znacznej części związane są z mobilnością magazynowanego towaru. Istnieje niewielka szansa, że półproduktom zapakowanym na palecie i umieszczonym na półce, coś się stanie. Istnieje spora szansa, że przy częstym przenoszeniu danej palety, dojdzie do sytuacji losowej, w której towar utraci częściowo swoją wartość (lub nawet całkowicie).

Ograniczenie mobilności ma wreszcie znaczenie dla samej kadry pracowniczej, która obsługuje dany magazyn. Znajduje to odzwierciedlenie przede wszystkim w poprawie standardu pracy na trzech obszarach: BHP, wydajność i inwentaryzacja. Przyjrzyjmy się po kolei, jak zastosowanie regałów paletowych, wspiera tworzenie wydajnych magazynów z uwzględnieniem tych aspektów.

Jeśli chodzi o BHP – mniejszy kontakt z ładunkiem jest bardzo korzystny, gdy zależy nam na ograniczeniu wypadków. Im mniej nasi pracownicy będą musieli wykonać pracy bezpośrednio, tym mniejsza szansa, że zdarzy się wypadek.

W kwestii wydajności przestrzeni magazynowej, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, które są dostosowane do charakteru obsługiwanego towaru, jest niezwykle ważne. Jeśli dostęp do ładunku jest prosty, sprzyja to szybkiej wysyłce, przemieszczeniu lub umieszczeniu kolejnych palet w naszej przestrzeni magazynowej. Jeśli mamy do czynienia z dużą przestrzenią magazynową, w której do tej pory składowano produkty na podłodze, gdy zamontujemy regały różnego typu, możemy zanotować wielokrotne poprawianie się czasu wymaganego do obsługi poszczególnego ładunku.

Ostatnia kwestia to prostota inwentaryzacji. Dobrze uporządkowana przestrzeń magazynowa, sprzyja nie tylko sprawności realizacji zamówień, ale wpływa także na postrzeganie firmy w dobie niestabilnych łańcuchów dostawy. Jeśli wiemy, gdzie, ile i co się znajduje, a co więcej zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygenerować z tego wartość dodaną, możemy pozyskać kolejnych klientów i wpłynąć na satysfakcję dotychczasowych.

Kontrahenci patrzą na jakość przestrzeni magazynowej!

Warto wspomnieć, że wszystkie tezy, które zawarte są w tym artykule, znajdują odzwierciedlenie w praktycznym wykorzystaniu przestrzeni magazynowej. Regały magazynowe wysokiej jakości, stanowią wsparcie dla rzetelnych producentów z naszego kraju. Biorąc pod uwagę specyfikę naszego rynku, rosnące zapotrzebowanie na polskie produkty na Zachodzie, lecz także szybko rozwijającą się konkurencję, dysponowanie wydajną przestrzenią magazynową, będzie wartością dodaną w oczach naszych klientów. W zasadzie wiele firm może nie podejmować współpracy, jeśli osoby decyzyjne dojdą do wniosku, że przestarzałe sposoby przechowywania towarów mogą wpływać na pogorszenie stabilności łańcucha dostaw.

Stworzenie wydajnej, przejrzystej, dobrze zaplanowanej przestrzeni magazynowej, ma niebagatelne znaczenie dla wizerunku naszej firmy. Wyposażony w regały magazyn, to coś, czym warto się pochwalić w trakcie pozyskiwania nowych kontrahentów. W zależności od specyfiki branży, którą obsługujemy, może to być czynnik decydujący o współpracy lub jej braku.