Podnieś kwalifikacje. Kurs na zawodowego kierowcę.

Zapisy ustawy o transporcie drogowym określają ściśle, na jakich zasadach można rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego. Zatem, jakich formalności należy dopełnić, aby stać się kierowcą zawodowym?

Kursy zawodowe

+Wyboru kursu dokonuje się na podstawie daty wybrania prawa jazdy dla kategorii C, która pozwala na przewóz rzeczy oraz kategorii D, mówiącej o przewozie osób.
+Kursy zawodowe można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy i osób lub kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszony. Drugim natomiast są kursy uzupełniające. Dzielą się one na: kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przysieszonej na przewóz rzeczy lub osób oraz kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej na przewóz rzeczy lub osób.

Co musi zrobić kierowca, aby ukończyć kurs?

+Końcowym etapem kursów są egzaminy pisemne.
+Kurs A i B składa się z dwóch części, podstawowej i specjalistycznej.
+Kurs C i D składa się wyłącznie z części specjalistycznej.
+Kursy przyspieszone są dedykowane osobom, które ukończyły 21 lat i dotyczą one przewozu rzeczy. Próg ukończenia 23 lat obowiązuje w przypadku przewozu osób.

Szkolenia dla początkujących

+Pracodawcy chcą uniknąć nadmiernego zużycia opon, wysokiego spalania oraz kar nałożonych przez ITD. Wobec tego wymagają od swoich kierowców wysokich umiejętności i profesjonalizmu. Kierowca powinien dostosować się do wymagań pracodawcy, w tym celu kurs będzie niezwykle przydatny.
+Umiejętności praktyczne mają wpływ na przyszły styl jazdy. Podczas szkolenia dla początkujących istotną rolę gra doświadczony i zaangażowany instruktor. Nie bez znaczenia jest też stan pojazdu, na którym będziemy ćwiczyć i szlifować swój warsztat.
+ Rola instruktora polega też na wyłapywaniu błędów, które mogą w przyszłości zaważyć o poziomie bezpieczeństwa zarówno kierującego, jak i innych uczestników ruchu. Po zapoznaniu się z budową pojazdu i opanowaniu techniki prowadzenia, zaczyna się konkretną jazda w ruchu drogowym.
+Kursy zawodowe obejmują też szkolenie z zakresu planowania techniki jazdy w szczególnych warunkach. Zajęcia prowadzone przez instruktora będą odbywały się na płycie poślizgowej lub na symulatorze. Takie ćwiczenia niesamowicie podnoszą adrenalinę, a kierowcy mogą doświadczyć realnego poślizgu. W trakcie takiej symulowanej sytuacji, przyszli zawodowcy mają szansę opanować stres związany z krytycznym zdarzeniem oraz przede wszystkim nauczyć się, jak kontrolować i wyjść cało z niebezpiecznych dla niego i innych uczestników zdarzenia.
+Ćwiczenia symulowane odnośnie różnych warunków atmosferycznych i zróżnicowanych ładunków na ,,pace”, to coś, co zwiększa świadomość przyszłych zawodowych kierowców. Mają oni okazję przekonać się, jak waga ładunków wpływa na zachowanie pojazdu podczas wejścia w poślizg.
+ Szkolenie obejmuje także naukę mocowania ładunków zarówno w teorii, jak i w praktyce. Dobrze zabezpieczony towar jest gwarantem przewozu rzeczy w nienaruszonym stanie. Zasady mocowania ładunków są sprawdzane starannie przy każdej kontroli ITD.
+Szkolenie udzielania pierwszej pomocy da obowiązkowym elementem. Znajomość tych zasad obowiązuje wszystkich kierowców bez wyjątku. Tych, którzy będą w przyszłości przewozili osoby, jak i przewoźników towarów.
Podnoszenie swoich kwalifikacji jest najlepszym pomysłem na lepsze zarobki. Kierowca, który ma ukończone kursy i chociaż odrobinę doświadczenia ma szerszy zakres możliwości w poszukiwaniu lepiej płatnego zajęcia.