Podnieś kwalifikacje. Kurs na zawodowego kierowcę.

Podnieś kwalifikacje. Kurs na zawodowego kierowcę.

Zapisy ustawy o transporcie drogowym określają ściśle, na jakich zasadach można rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego. Zatem, jakich formalności należy dopełnić, aby stać się kierowcą zawodowym? Kursy zawodowe +Wyboru kursu dokonuje się na podstawie daty wybrania prawa jazdy dla kategorii C, która pozwala na przewóz rzeczy oraz kategorii D, mówiącej o przewozie osób. +Kursy zawodowe można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy i osób lub kurs…

Read More