Co musisz wiedzieć o kursie na prawo jazdy

Kończąc szkołę średnią i wchodząc w dorosłe życie wiele osób decyduje się na kurs na prawo jazdy. Staje się ono niemal symbolem dorosłości. Ale czy jest ono dla nas niezbędne? Prawdą jest, że prawo jazdy przydaje się w wielu życiowych sytuacjach, a nauka jazdy wcale nie jest tak skomplikowana, jak może się wydawać. Stajemy się niezależni i możemy poruszać się szybko i bez ograniczeń, nie musząc prosić nikogo o podwózkę ani patrzeć na rozkład jazdy pociągów czy autobusów. Oszczędzamy tym samym wiele czasu. Po za tym większość pracodawców będzie przychylniej nas patrzeć, kiedy w naszym CV znajdzie się informacja o posiadanym przez nas prawie jazdy.

Co jest potrzebne, aby uzyskać prawo jazdy?

Kiedy już zdecydujesz się na kurs prawa jazdy i wybierzesz odpowiednią szkołę, będziesz musiał spełnić kilka warunków, ponieważ sam kurs to nie tylko. Aby uzyskać prawo jazdy należy wpierw skompletować i dostarczyć wymagane dokumenty. Krokiem numer jeden będzie wizyta u lekarza. Lekarz ma za zadanie wykonać podstawowe badania, które mają potwierdzić, czy dana osoba nadaje się bądź nie na kierowcę. Zazwyczaj jest to po prostu formalność, choć zdarzają się przypadki wpisania w dokumencie adnotacji, np. że pacjent powinien prowadzić w okularach. Oprócz orzeczenia lekarskiego należy złożyć także oczywiście wniosek o wydanie prawa jazdy oraz fotografię. Jeżeli kandydat jest niepełnoletni (osoba zapisująca się na kurs prawa jazdy może być maksymalnie 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia)musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przystąpienie do kursu.

Egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy

Kiedy już skompletujemy i dostarczymy całą wymaganą papierologię możemy rozpocząć kurs. Kurs obejmuje zazwyczaj 30 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznych. Do praktycznej części kursu można podejść tylko i wyłącznie po pozytywnym ukończeniu części teoretycznej i zdaniu egzaminu. Egzamin teoretyczny składa się z 32 pytań (składają się na nie zarówno zdjęcia jak i filmy oraz pytania do nich). Egzamin składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. W każdym przypadku tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Egzamin praktyczny to druga i znacznie trudniejsza część całego kursu. Ten etap wiąże się zazwyczaj z mocnym stresem u wielu osób. Zadaniem egzaminu praktycznego jest sprawdzenie zdolności kandydata, jego umiejętności zachowania się w realnych warunkach ruchu drogowego. Część egzaminu odbywa się na placu manewrowym, gdzie nie tylko trzeba wykazać się znajomością techniczną pojazdu, ale także czy potrafi się używać elementów auta i nad nim panować. Kolejna część egzaminu praktycznego odbywa się już na mieście, gdzie egzaminator po kolei ocenia sposoby wykonywania manewrów, zachowanie na drodze, umiejętności skutecznego reagowania w sytuacjach stresujących czy potencjalnego zagrożenia. Trzeba także wykazać się umiejętnością poprawnego wykonania jednego z kilku manewrów parkowania. Pozytywne zaliczenie egzaminu uprawnia kandydata do otrzymania prawa jazdy.