Nieodpowiedzialność na drodze

Nieodpowiedzialność na drodze

Zachowanie bezpieczeństwa na publicznych drogach, to podstawowa umiejętność, której wymaga się od kierowców. Jakiekolwiek, ryzykowne i niebezpieczne zachowania powinny być karane i wysoce piętnowane. Niestety, brak kontroli nad autem i spowodowanie niebezpiecznej sytuacji, bardzo często prowadzi do utraty zdrowia, a nawet życia zupełnie postronnych osób. Każdy kierowca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zachowywania rozsądku na drogach, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla nikogo. Kierowcy, którzy nie stosują się do przepisów, bardzo często otrzymują mandat,…

Read More