Czym jest firma spedycyjna?

Firmy spedycyjne są często mylone w firmami logistycznymi. Wynika to między innymi z branży, w której są osadzone. Spedycja to nic innego jak obsługa powierzonego zlecenia wysyłkowego przesyłek, które ma do zrealizowana dana firma. Zgodnie z art. 794 kodeksu cywilnego jest to proces, który zachodzi między zleceniodawcą, a firmą, która podjęła się realizacji czynności zleconych przez zleceniodawcę.

Czym jest proces spedycyjny?

Proces spedycyjny to nic innego jak realizacja zlecenia związanego z wysłaniem przesyłki, transportu czy towaru do miejsca docelowego. Jest to również obsługa wszelkich procesów zawartych w zleceniu względem podpisanych dokumentów. W skład tego procesu może wchodzić również nadzór nad przebiegiem całego procesu. Wszystko zależy od umowy, która została podpisana między zleceniodawcą, a zleceniobiorcą.

Proces spedycyjny, ze względu na nikłą ilość informacji w kodeksie cywilnym może zakładać również rozbicie zlecenia na podwykonawców. Wszystko zależy od preferencji i działalności zleceniobiorcy oraz profilu firmy, która podjęła się zlecenia. Prawo bowiem nie definiuje jasno jak powinien odbywać się proces realizacji transportu czy też przesyłu towaru/danych czy zasobów zleceniowych względem zlecenia.

Obowiązki firmy spedycyjnej

Jak już wcześniej zostało wspomniane – obowiązki firmy spedycyjnej zależą od całokształtu umowy podpisanej przez obie strony. W spedycji można rozróżnić strukturę handlową i czynnościową. Jest to nic innego jak zakres czynności prawno – gospodarczych, których zrealizowania podjął się zleceniobiorca. W zależności od całokształtu dokumentów podpisanych przez osobę reprezentującą, firma spedycyjna może podjąć cały proces, ale też jego część jako firma pośrednia, realizująca przedmiot umowy.

W zależności od stopnia skomplikowania takiego procesu, w całym zleceniu może wziąć udział nawet kilka podmiotów. Firmy spedycyjne, ze względu na niezbyt jasne zasady prawne ujęte w polskiej ustawie o transporcie, często mylone są z firmami logistycznymi. Ustawa o transporcie jasno mówi, iż logistyka zajmuje się ściśle transportem czy przepływem dóbr lub danych z miejsca macierzystego do miejsca docelowego.

Czym może zajmować się firma spedycyjna?

Jak już wcześniej zostało wspomniane – może zajmować się całościową lub częściową realizacją powierzonego zlecenia. Ustalenia między jedną, a drugą stroną oczywiście muszą być zgodne z zakresem prawnych danej dokumentacji i realizowanego zadania. Wszelkie zdarzenia, wykraczające poza standardowy zakres prawny i realizacyjny powinien być konsultowany z działem prawnym lub prawnikiem zewnętrznym, który jest biegły w zakresie skierowanej do niego sprawy.